Monday, August 27, 2007

Wudhu: Niat wudhu

S : Adakah memadai menurut mazhab Shafi'i iaitu kita berniat wudhu "Sahaja aku berwudhu kerana Allah Ta'ala" ketika mula membasuh muka?

J : Memadai niat mengambil wudhu, seperti seorang berniat "nawaytul Wudhu" - sahaja aku berwudhu, tetapi adalah lebih elok niatkan Fardhu Wudhu. Kata Shaykh Ibn Hajar al-Haitami dalam Tuhfah al-Muhtaj adalah memadai jika seseorang niat Fardhu Wudhu ataupun niat berwudhu sahaja namun Shaykh Ba 'Ashin menyebut dalam kitabnya Bushra al-Karim bahawa adalah lebih utama niat Fardhu Wudhu semasa membasuh muka untuk mengelakkan berlaku khilaf dengan pendapat ulama yang mengatakan adalah wajib menyebut fardhu wudhu semasa membasuh muka.

Seseorang itu wajib berniat ketika membasuh muka. Namun seseorang itu sewajarnya mula berniat lebih awal bagi membolehkannya mendapat pahala sunat bagi anggota-anggota yang dibasuh sebelum muka. Niat mengambil wudhu bagi anggota-anggota yang sunat perlulah dilakukan ketika membasuh pergelangan tangan dan ia juga bertepatan dengan masa kita membaca "Bismillah".

Kata Shaykh Ibn Hajar dalam Tuhfah:

Jadi sesorang itu mula berniat serentak dengannya [yakni membaca "Bismillah"] ketika membasuh pergelangan tangan kerana itulah permulaan bagi wudhu dalam kitab-kitab utama.[Seseorang itu melakukannya]dengan berniat serentak dengan membaca "Bismillah" ketika mula membasuh pergelangan tangan. Sepertilah halnya niat solat bertepatan dengan kita menyebut kalimah Allahu Akbar. [Ibn Hajar al-Haitami, Hawashi al-Shirwani wa Ibn Qasim al-Abbadi 'Ala Tuhfah al-Muhtaj Bisharh al-Minhaj [Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi], 1:225).

Adalah lebih utama bahwa niat ketika membasuh pergelangan tangan itu sekadar untuk mengerjakan sunatnya contohnya seperti berniat "Aku berniat sunat wudhu" (nawaitu sunanul Wudhu'), sepertimana disebut oleh Shaykh Abdul-Hamid al-Shirwani yang diambil dari gurunya Shaykh al-Bajuri.

Jadi dengan itu seseorang itu melakukan tiga perkara serentak: (1) niat sunnat wudhu, (2) membaca "Bismillah", (3) mula membasuh pergelangan tangan.

Kata Shaykh Abdul-Hamid al-Shirwani yang diambil dari gurunya Shaykh al-Bajuri:

Dengan berbuat demikian maka bersekutulah antara perbuatan hati, lidah dan anggota lahir, kerana dia telah menggunakan hatinya untuk niat, lidahnya untuk membaca "Bismillah", dan anggota badannya untuk membasuh dalam satu masa. (Shaykh Abdul-Hamid al-Shirwani, Hawashi al-Shirwani Wa Ibn Qasim al-Abbadi 'Ala Tuhfah al-Muhtaj Bisharh al-Minhaj [Beruit, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi], 1:225).

Terjemahan jawapan oleh Shaykh Abdul-Karim Yahya, SunniPath
Sila lihat jawapan asal di sini

1 comment:

Nasrul Rasydan said...

sebelum mengambil wuduk, saya berniat mengambil wuduk kerana allah sebab nak solat. tetapi saya lupa untuk membaca nawaitu.wuduan ketika membasuh muka.. sah ke? tolong saya