Thursday, September 27, 2007

Mabadi' al Fiqhiyyah 1

Ini adalah terjemahan kepada kitab Mabadi' al Fiqhiyyah karangan Sheikh Umar Abdul Jabbar, yang merupakan teks awal dalam soal Fekah Mazhab Shafi'i. Mungkin ia boleh dijadikan panduan dan pedoman untuk kita mengulangkaji ataupun mengajarkannya kepada anak-anak kita.
Saya tidak menterjemahkan keseluruhan kitab, yakni dari kulit ke kulit, cuma terjemahan bebas bukan lafziyyah kepada bab-bab yang penting, semoga dipermudahkan oleh Allah SWT.
Kitab ini adalah berbentuk soal-jawab.

S : Apakah itu Islam?
J : Ia adalah Din ( cara hidup ) yang diutuskan oleh Allah SWT kepada Sayyidina Muhammad ( saw ) bagi memberi hidayah dan kebahagiaan kepada seluruh manusia.

S : Berapakah Rukan Islam?
J : Rukun Islam ada Lima: Pertama Bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan ( bersaksi ) bahawa Muhammad ( saw ) adalah Rasul Allah. Kedua Mendirikan Solat. Ketiga Mengeluarkan Zakat. Keempat Puasa ( di bulan ) Ramadan. Kelima ( Mengerjakan ibadah ) Haji di Baitullah bagi yang mampu.

S : Apa makna Ashhadu an La ilaha illah ( Saya bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah )?
J : Maknanya saya berpegangan bahawa Allah itu Maha Esa, tiada sekutu bagiNya sama ada dalam beribadah kepadaNya atau dalam kerajaanNya ( urusan pentadbiranNya ).

S : Apa makna Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ( Saya bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah )?
J : Maknanya saya berpegangan bahawa Sayyidina Muhammad adalah utusan ( Rasul ) Allah kepada seluruh manusia, dan wajib mentaati baginda dalam segala yang disuruhnya, membenarkan segala yang dikhabarkannya dan meninggalkan dan menjauhi segala yang dilarangnya.

S : Apa makna mendirikan Solat?
J : Makna mengerjakan Solat lima waktu.

S : Apa itu Solat lima waktu?
J : Iaitu ( Solat ) Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya'

S : Apa yang lazim ( dilakukan ) sebelum Solat?
J : Lazimnya ( kita ) berwudhu sebelum Solat.

S : Berapakan fardhu wudhu?
J : Fardhu wudhu ada enam ( perkara ): Pertama Niat. Kedua Membasuh muka. Ketiga Membasuh tangan serta ( yakni hingga ke ) siku. Keempat Menyapu sebahagian kepala. Kelima Membasuh kaki serta ( yakni hingga ke ) buku lali. Keenam Tertib.

S : Apa niat berwudhu?
J : Sahaja aku mengangkat hadas kecil.

S : Apa ( itu ) hadas kecil?
J : Iaitu setiap ( perkara ) yang membatalkan wudhu.

S : Apakah perkara-perkara yang membatalkan wudhu?
J : Perkara-perkara yang membatalkan wudhu ( ada ) lima: Pertama Keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan ( qubul dan dubur ). Kedua Hilang akal. Ketiga Tidur. Keempat Menyentuh perempuan ajnabiyyah. Kelima Menyentuh qubul atau dubur dengan batin tapak tangan.

S : Siapa ( yang dinaksudkan ) wanita ajnabiyyah?
J : Wanita yang tidak diharamkan berkahwin dengannya kerana sebab keturunan, penyusuan ataupun perkahwinan.

S : Apa ( yang patut ) dilazimi oleh orang yang telah berwudhu apabila ia ingin mengerjakan Solat?
J : ( Hendaklah ) ia melazimi ( yakni memastikan ) kebersihan pakaiannya dan tempat Solatnya daripada sebarang najis-najis, dan menutup auratnya dan mengadap kiblat dan mengetahui ( akan sudah ) masuk waktu Solat.

2 comments:

Goldman said...

Untuk harga emas jongkong dan lain-lain yang hebat sila hubungi saya di goldman999.9@hotmail.com.

Harga lagi murah daripada Habib, Poh Kong dan dealer2 lain. Bekalan antarabangsa.

Terima kasih.

azrin|kun said...

rukun islam 5perkare?